Jak ogłosić upadłość firmy?

Jak ogłosić upadłość firmy?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Każde przedsiębiorstwo działające na rynku narażone jest na ryzyko niewypłacalności, której konsekwencją może być konieczność ogłoszenia upadłości. Prawo mają do tego zarówno duże firmy i jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i spółki z.o.o. czy spółki akcyjne. W takiej sytuacji najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doświadczonych fachowców. W przeprowadzaniu spraw upadłościowych specjalizuje się m.in. https://kancelariakhm.pl.

Podstawowe zasady i wartościowe wskazówki

Upadłość ogłasza się najczęściej wtedy, gdy firma nie jest już w stanie spłacać swoich należności w wymaganym terminie. Należy wówczas złożyć stosowny wniosek w wydziale gospodarczym sądu rejonowego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia biznesu. Co istotne, formularz może tam dostarczyć nie tylko sam dłużnik, ale również jego wierzyciel. W dokumencie muszą się koniecznie znaleźć następujące informacje: dane osobowe dłużnika, dokładna nazwa podmiotu, adres zamieszkania bądź siedziby, wskazanie okoliczności uzasadniających wniosek i przedstawienie ogólnych argumentów na ich uprawdopodobnienie, a także wskazanie, czy dłużnik jest aktywnym uczestnikiem systemu płatności albo systemu rozrachunkowego podlegającego polskiemu prawu (ewentualnie prawu innego państwa członkowskiego UE). Dodatkowo trzeba złożyć specjalne oświadczenie na piśmie odnośnie zgodności z prawdą wszystkich danych zawartych we wspomnianym powyżej dokumencie, a także dołączyć do niego kilka ważnych papierów:

– aktualny wykaz dóbr majątkowych (łącznie z wyceną)

– bilans przygotowany stricte do celów postępowania upadłościowego

– spis wierzycieli (z adresami, kwotami zaległości i terminami zapłaty)

– oświadczenie o ewentualnych spłatach wierzytelności i długów w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

– wykaz wszelkich tytułów egzekucyjnych i wykonawczych

– propozycje ugodowe 

Jeśli zadłużona firma nie załączy któregoś z wymienionych pism, wówczas jest zobowiązana do podania szczegółowego powodu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*