Na co należy zwrócić uwagę, zanim podejmie się leasingu pojazdu?

Na co należy zwrócić uwagę, zanim podejmie się leasingu pojazdu?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Leasing samochodu to coraz częstsza forma finansowania. W związku z tym wielu przedsiębiorców korzysta z niej lub poważnie rozważa jej podjęcie. Aby uniknąć kosztownych pomyłek lub dodatkowych opłat, warto dokładnie zapoznać się z umową i sprawdzić, czego dokładnie dotyczy. Jeśli chodzi o samochody VW użytkowe leasing może mieć nieco inne zasady niż w przypadku pojazdów osobowych. Na co zatem zwrócić uwagę, przed jej podpisaniem? Pierwszym elementem jest liczba rat oraz data ostatniej płatności. Jeśli data płatności ostatniej raty i wykupu nie wypada przed datą wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej samochodu, to leasingobiorca zobowiązany jest wykupić kontynuację ubezpieczenia (zwykle na cały rok) zanim umowa straci ważność. Nieuczciwi leasingodawcy wykorzystują ten kruczek prawny, by sprzedać drogie ubezpieczenie nieświadomemu klientowi. W związku z tym korzystną opcją jest wybór mniejszej liczby rat (np. 23 zamiast 24 czy 59 zamiast 60).

Sposób przeliczania wysokości rat z powodu zmiany WIBOR

Umowy leasingu o zmiennym oprocentowaniu, które stanowią obecnie na rynku usług większość, opierają się o wskaźnik WIBOR 1M lub 3M. Jeśli nastąpi zmiana tychże wskaźników (np. z powodu obniżenia lub podwyższenia stóp procentowych), leasingodawcy mogą zmienić wartość rat miesięcznych. Aby uniknąć strat finansowych, warto poszukać firmy leasingowej, która daje gwarancję, że w razie jakichkolwiek wahań na rynku zobowiązuje się do przeszacowania rat niejako z automatu (zarówno w przypadku wzrostu, jak i spadku WIBOR). Jeśli nie ma takiego zapisu w umowie, to finansujący często działa na niekorzyść leasingobiorcy, co oznacza, że ten drugi jest od niego zależny w przypadku zmiany wskaźnika w obie strony.

Zasady dotyczące rozliczenia przedwcześnie zakończonej umowy oraz koszty cesji

Przed podpisaniem umowy istotne jest, by sprawdzić zasady związane z kosztami zakończonej przed czasem umowy, w tym wynikającej z wypowiedzenia z winy leasingobiorcy albo szkody całkowitej. Ponadto warto zweryfikować metodę obliczania dyskonta oraz wartość opłat manipulacyjnych, które naliczane są w wyniku przedterminowego zakończenia umowy. Natomiast wartość cesji uzależniona jest zwykle od wartości rynkowej samochodu, a także sumy rat, które zostają jeszcze do spłacenia, ale kwota powiększona jest o wartość wykupu przedmiotu leasingu.

Wysokość opłat dodatkowych

Przed podpisaniem umowy leasingowej, należy bezwzględnie sprawdzić wysokość opłat dodatkowych, które zawiera tabela opłat i prowizji. Właśnie w niej zawarte są wszystkie opłaty manipulacyjne. Jeśli chodzi o samochód, warto sprawdzić przede wszystkim opłaty takie jak: za zgodę na zewnętrzne (ustalone przez leasingobiorcę) ubezpieczenie komunikacyjne, za rejestrację pojazdu, za podanie informacji organom ścigania o korzystającym, za opłaty manipulacyjne za odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, a także ponowne wyrobienie dowodu lub dokonanie w nim zmian.

Podchodząc do umowy leasingowej, należy być bardzo ostrożnym i zweryfikować wszystkie informacje, a przede wszystkim sprawdzać firmę, z którą zawieramy umowę. W ten sposób na pewno uda się uniknąć błędów i trudności.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*